Dokumenty i podania o przyjęcie do szkoły

 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 2. Przedszkole
 3. Szkoła Podstawowa
 4. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 5. Branżowa Szkoła I Stopnia
 6. Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Dokumenty (statuty, regulaminy, procedury, programy itp...)

 1. Statut Zespołu Szkół nr 3
 2. Statut Przedszkola Publicznego nr 3
 3. Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej
 4. Statut Szkoły Branżowej I Stopnia
 5. Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 6. Regulamin wypożyczania podręczników
 7. Regulamin Świetlicy Szkolnej
 8. Regulamin Stołówki Szkolnej
 9. Regulamin Rady Rodziców
 10. Regulamin pełnienia dyżurów
 11. Regulamin wycieczek szkolnych
 12. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
 13. Ubezpieczenie 2022/2023
 14. Zbiór procedur obowiązujących w Zespole Szkół nr 3
 15. Instrukcja dotycząca procedur postępowania
 16. Program wychowawczo-profilaktyczny 2022/2023
 17. Plan pracy szkoły 2022/2023
 18. Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2022/2023
 19. Wniosek o dowóz dziecka na zajęcia szkolne
 20. Standardy ochrony dzieci w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku

COVID-19

 1. Zbiór procedur obowiązujących w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku
 2. Ogólne procedury funkcjonowania ZS3 od dnia 01 września 2020 w czasie epidemii
 3. Szczególne procedury bezpieczeństwa w ZS3 w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 4. Procedury COVID-19
 5. Procedury COVID-19 (organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych kl. I-III SP, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych niezbędnych do rozwoju dziecka/ucznia, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, konsultacji, innych...)
 6. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 7. Regulamin wypożyczania sprzętu komputerowego w czasie kształcenia na odległość
 8. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 3 w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

mLegitymacja

 1. Instrukcja dla Ucznia

Dzwonki

 1. 8.00 - 8.45
 2. 8.50 - 9.35
 3. 9.40 - 10.25
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.30 - 13.15
 7. 13.20 - 14.05
 8. 14.10 - 14.55
 9. 15.00 - 15.45