W Zespole Szkół nr 3 we Włocławku działają Samorządy Uczniowskie na poziomie każdej ze szkół. Pracą samorządów kierują ich przedstawiciele wspierani przez nauczycieli – opiekunów. Celem pracy Samorządów Uczniowskich jest wzbudzanie u uczniów motywacji do wysiłku, kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie i innych, dążenie do życia w społeczeństwie w poczuciu przynależności do niego. Opiekunowie dzieci i młodzieży pragną, by ich wychowankowie nabyli nowe umiejętności przydatne w życiu codziennym tj.: organizacja czasu wolnego, planowanie działań, odkrywanie własnych predyspozycji. Poprzez uczestnictwo w życiu szkoły umocnią wiarę we własne możliwości, osiągną sukcesy, odkryją radość działania i zostaną wyposażeni w optymizm na przyszłość. Opiekunom Samorządów Uczniowskich przyświeca myśl Janusza Korczaka:

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil” Janusz Korczak

PLANY PRACY

Przedszkole i Szkoła Podstawowa (kl. I-III): pobierz
Szkoła Podstawowa (kl. IV-VIII): pobierz
Szkoła Branżowa I Stopnia i SPP: pobierz

 

Przedszkole - Szkoła Podstawowa klasy I - III

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej klas 1-3

  

Sekcja porządkowa 

Eliza Bauer - klasa 3a

Inez Baranowska - klasa 2b 

Michał Łapciak - klasa 2a

 

Sekcja kulturalno-oświatowa 

Dominika Jaromierska - klasa 2a

Kamil Latowski - klasa 3bA

Nikodem Matuszewski - klasa 3a

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

mgr Marzena Kuczewska

mgr Aleksandra Balcerzak-Dębowa

mgr Marta Kuczyńska

mgr Elżbieta Pietraszkiewicz

mgr Agnieszka Schachtschneider

mgr Renata Wiesławska

 

Szkoła Podstawowa klasy IV – VIII

Przewodniczący: Szymon Kilanowski klasa 6a, Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Kwiatkowska klasa 8a

 

 

sekcja porządkowa: 
Wojciech Szczęsny klasa 4a
Mikołaj Pliszczyński klasa 4b
Konrad Aleksiński klasa 5a
Julia Pałasińska klasa 5a
Mateusz Rutkowski klasa 8a
 
sekcja kulturalno-porządkowa
Szymon Skibiński klasa 4a
Lidia Chojnacka klasa 6a
Karolina Majewska klasa 8b
Marcel Wojciechowski klasa 8c
Paulina Górczyńska klasa 7c
 
Opiekunowie: 
mgr Violetta Frontczak
mgr Anna Maszkiewicz
mgr Wiesława Siedlecka
mgr Aneta Wojtasiak

  

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 

Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca - Ewa Wierzbicka kl 2a
Z-ca Przewodniczącej -  Julia Rogulska kl2b
Skarbnik - Karol Wyrzykowski kl2b
  

Opiekunowie SU:

Magdalena Cander
Ewelina Łuczak
Marta Pałucka - Lewandowska
Łucja Przepiórska