Drodzy Rodzice, Uczniowie,

4, 5 i 11 marca 2024 r. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odbędą się rekolekcje wielkopostne.

  • 4 i 5 marca

- 9.00 – Branżowa Szkoła I Stopnia i Szkoła Przysposabiająca do Pracy

- 10.30 – Szkoła Podstawowa

  • 11 marca

- 12. 00 – wszystkie typy szkół 

 W wyżej wymienionych dniach przedszkole, świetlica, indywidualne i zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się według ustalonego na te dni planu.